"Uvjeti Korištenja"

 Uvjeti Korištenja se primjenjuju na sve sadržaje, produkte i usluge sajta VratiBivseg.com. Podaci su ažurirani 21.10.2011.

Korištenjem sajta VratiBivseg.com smatra se da korisnici pristaju na ove uvjete i da prihvaćaju koristiti bilo koji sadržaj ovog sajta isključivo za osobnu upotrebu.

John Alexander Enterprises, Inc. nudi produkte, servise, i sadržaj u vezi zavođenja i u vezi održavanja sretne veze. Niti jedan od materijala se ne smatra profesionalnim ili pravnim savjetom. Trebao bi biti korišten jedino u svrhu osobne zabave.

Veliki Prasak d.o.o., ekskluzivni zastupnik za prijevod i prodaju e-knjige "Kako Vratiti Bivšeg Za Samo 7 Dana" za područje Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, posjeduje i održava ovaj sajt. Ako imaš bilo kakvo pitanje u vezi uvjeta korištenja ovog sajta možeš kontaktirati našeg prodajnog predstavnika na e-mail, telefon ili Skype koji su navedeni na stranici Kontakt & Pitanja.

Prilikom upotrebe ovoga sajta, slažeš se sa slijedećim upozorenjima, okolnostima i uvjetima:

1. Veliki Prasak d.o.o. zadržava pravo ažurirati i promijeniti bilo koji od navedenih uvjeta, te neće biti odgovoran za posljedice koje bi mogle proizići iz takvih promjena. Na samom vrhu ove stranice, ispod glavnog naslova, u svakom trenutku će biti upisan podatak o datumu zadnjih promjena.

2. Ni pod kakvim okolnostima ovom web sajtu ne bi smio pristupiti nitko tko je star ispod 18 godina. Pristupanjem ovom sajtu, potvrđuješ da si stara najmanje 18 godina.

3. Nećeš upotrijebiti ovaj sajt ni za kakve nezakonite svrhe.

4. Ni na koji način nećeš narušiti intelektualno vlasništvo ili poslovnu tajnu s ovog sajta, uključujući, ali ne ograničavajući se na, narušavanje autorskih prava, narušavanje zaštitnog znaka, narušavanje patenta, ili narušavanje bilo kojeg vlasničkog prava John Alexander-a, John Alexander Enterprises, Inc, ili poduzeća Veliki Prasak d.o.o.

Nećeš upotrijebiti niti jedan od materijala, sadržaja, slika, ili programskog koda s ovog sajta bez izričite pisane dozvole poduzeća Veliki Prasak d.o.o. Također, slažeš se da nećeš kreirati nikakav rad koji je varijacija ovog sajta.

5. Ako pošalješ svoje svjedočanstvo u vezi ovog sajta, svjedočanstvo postaje ekskluzivno vlasništvo kompanije John Alexander Enterprises, Inc. Svjedočanstva su iskrene izjave, opisi i objašnjenja korisničkih pozitivnih rezultata produkata kompanije John Alexander Enterprises, Inc., koji se obično prikupljaju putem e-mailova poslanih na našu e-mail adresu.

Pošto su svjedočanstva ekskluzivno vlasništvo kompanije John Alexander Enterprises, Inc., John Alexander Enterprises, Inc. može objaviti, editirati, i/ili reproducirati tvoje svjedočanstvo, koje može uključivati identifikacijske informacije kao što su tvoji inicijali, ime, ili generalna geografska lokacija, ali isključivo u slučajevima koji su u skladu s našom Policom Privatnosti .

6. Bilo koja informacija koju nam daš, kao na primjer tvoje ime ili e-mail adresa, potpada pod našu Policu Privatnosti.

Uz najbolje želje,

John Alexander

Osiguraj svoj vodič
Kako Vratiti Bivšeg!